Ghi chú – Cấu hình dung lượng file upload của Springboot

#application.yml
spring:  
  servlet.multipart.max-file-size: 128000KB
  servlet.multipart.max-request-size: 128000KB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *