Các hệ thống cần có để phát triển phần mềm

TênYêu cầu
1Hệ thống quản trị source code– Sử dụng GIT
– Dữ liệu được backup hàng ngày và đẩy vào nơi lưu trữ an toàn (vd: cloud)
2Hệ thống quản trị công việcTham khảo Jira, Open Project
3Hệ thống quản trị tài liệuTham khảo Conflunce, Wiki
4Hệ thống tích hợp triển khai (CI/CD)Tham khảo Jenkin
5Hệ thống server test
6Hệ thống cảnh báo giám sátGiám sát server, ứng dụng
7Hệ thống log tập trung– Tập trung log của server, ứng dụng về một chỗ
– Cho phép DEV có thể xem lỗi các môi trường triển khai bằng giao diện web
– Xác thực và phân quyền người dùng chỉ cho phép xem log các phân hệ được phép (vd: DEV chỉ xem log ứng dụng, …)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *