Cần làm – Kiểm tra cấu hình server tự động

Vấn đề: Khi thêm 1 server mới thì SYS có thể thiếu cấu hình NTP, LOG, SECURITY, ROUTE, …

Giải pháp: Có 1 tool/script để kiểm tra cấu hình xem đã đúng và đủ chưa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *