Cần làm – Video Conference Wrapper

Vấn đề: Khi sử dụng một nền tảng video conference duy nhất thì có rủi ro nền tảng đó có vấn đề, ảnh hưởng trải nghiệm của người dùng

Giải pháp: Xây dựng module cho phép người dùng thay đổi nền tảng video (vd: Zoom, Google Meet, …)

  • Có SDK để nhúng được vào App, Web
  • Có thể record theo từng channel
  • Có callback để bắt từng event realtime
  • Có hỗ trờ audio fallback
  • Độ trễ trong điều kiện mạng ổn định là 300ms, package lost < 3%
  • Băng thông down/up tối thiểu để dùng được của enduser là 200kbps

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *