Ghi chú – Xoá namespace trên kubernetes khi bị stuck ở trạng thái terminating

Chạy 2 lệnh sau 

kubectl patch ns NAMESPACE_STUCK -p '{"metadata":{"finalizers":null}}';
kubectl delete ns NAMESPACE_STUCK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *