Ghi chú – Xử lý lỗi oom_score_adj khi chạy dind trên kubernetes

Khi chạy docker in docker (dind) trên k3s mình gặp lỗi

io.containerd.runc.v2: failed to adjust OOM score for shim: set shim OOM score: write /proc/721/oom_score_adj: invalid argument

Lỗi này là do

  • Trước đây mình dùng docker image docker:dind, image này vừa được cập nhật lên version dind:20-dind và version này sử dụng containerd v1.4.3
  • k3s của mình sử dụng containerd version cũ hơn
    •  k3s: v1.18.9+k3s1
    • containerd: v1.3.3-k3s2

Giải pháp 

Để xử lý vấn đề này mình rollback dind về version docker:19.03.12-dind

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *