Ghi chú – Kiểm tra hiệu năng Postgres

Để kiểm tra hiệu năng của Postgres ta có thể dùng tool có sẵn pgbench như sau

Tạo dữ liệu test

pgbench -i -h POSTGRES_HOST -p POSTGRES_PORT -U POSTGRES_USER -d POSTGRES_DATABASE

Kiểm tra hiệu năng với 10 connections

pgbench -c 10 -h POSTGRES_HOST -p POSTGRES_PORT -U POSTGRES_USER -d POSTGRES_DATABASE

Với Ubuntu nếu chỉ cái postgres-client mà chưa có pgbench thì có thể cài thêm như sau

 sudo apt-get install postgresql-contrib

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *