Tác giả: icovn

Ghi chú – Kiểm tra hiệu năng Postgres

Để kiểm tra hiệu năng của Postgres ta có thể dùng tool có sẵn pgbench như sau Tạo dữ liệu test Kiểm tra hiệu năng với 10 connections Với Ubuntu nếu chỉ cái postgres-client mà chưa có pgbench thì có thể cài thêm như sau

Ghi chú – Giải pháp sử dụng Jenkin slave chạy docker cập nhật image mới lên kubernetes

Mình sử dụng Rancher2 để triển khai kubernetes cluster trên các hệ thống mình chịu trách nhiệm quản lý và kỹ thuật. Trước đây mình thường dùng rke tool để triển khai k8s nhưng hiện giờ mình dùng script để triển khai k3s. Giải pháp CI/CD của mình là toàn bộ triển khai trên docker hết: Jenkin Jenkin slave GitLab Jira Trước đây mình thường dùng rancher cli để cập nhật image mới lên kubernetes. Địa chỉ Rancher và token mình để trong credentials của Jenkin Nhưng gần đây mình gặp vấn đề về certificate khi rancher chạy trong môi trường Air gapped hoặc VPN (chỉ có thể truy cập Rancher GUI từ VPN). Để giải quyết vấn đề này mình chuyển sang dùng kubectl trực tiếp bằng cách mount file ~/.kube/config từ configMap vào Jenkin slave. Câu lệnh update image trước đây Câu lệnh mới

Ghi chú – Xử lý lỗi oom_score_adj khi chạy dind trên kubernetes

Khi chạy docker in docker (dind) trên k3s mình gặp lỗi Lỗi này là do Trước đây mình dùng docker image docker:dind, image này vừa được cập nhật lên version dind:20-dind và version này sử dụng containerd v1.4.3 k3s của mình sử dụng containerd version cũ hơn  k3s: v1.18.9+k3s1 containerd: v1.3.3-k3s2 Giải pháp  Để xử lý vấn đề này mình rollback dind về version docker:19.03.12-dind

Cần làm – Video Conference Wrapper

Vấn đề: Khi sử dụng một nền tảng video conference duy nhất thì có rủi ro nền tảng đó có vấn đề, ảnh hưởng trải nghiệm của người dùng Giải pháp: Xây dựng module cho phép người dùng thay đổi nền tảng video (vd: Zoom, Google Meet, …) Có SDK để nhúng được vào App, Web Có thể record theo từng channel Có callback để bắt từng event realtime Có hỗ trờ audio fallback Độ trễ trong điều kiện mạng ổn định là 300ms, package lost < 3% Băng thông down/up tối thiểu để dùng […]

Các hệ thống cần có để phát triển phần mềm

Tên Yêu cầu 1 Hệ thống quản trị source code – Sử dụng GIT– Dữ liệu được backup hàng ngày và đẩy vào nơi lưu trữ an toàn (vd: cloud) 2 Hệ thống quản trị công việc Tham khảo Jira, Open Project 3 Hệ thống quản trị tài liệu Tham khảo Conflunce, Wiki 4 Hệ thống tích hợp triển khai […]

Quy tắc gửi dữ liệu qua headers khi gọi API từ client

Tên Giá trị Ví dụ Nền tảng áp dụng Ghi chú AppName Tên của ứng dụng CrmWeb, CustomerCareAndroid iOS, Android, Web AppVersion Version của ứng dụng 3.2.1_56 iOS, Android, Web OS Hệ điều hành của ứng dụng Web có thể truyền thông số User-Agent iOS, Android, Web DeviceToken Mã thiết bị cLGiX1hlUro:APA91bHfUMbUyJq5ZcAbnZJApF61_xSUHFfYBnbs iOS, Android UserName Tên của người dùng 0904kid iOS, Android, Web UserRole Vai trò của người dùng KID iOS, Android, Web

Quy tắc log khi lập trình

Log tác động của người dùng Hệ thống phải lưu lại được các thao tác của người dùng cuối hoặc các hệ thống khác đối với hệ thống. Log tác động phải được lưu vào CSDL để sử dụng cho việc lưu vết các hành động của người dùng. Nội dung log: Thời gian tác […]