Danh mục: Cần làm

Cần làm – Video Conference Wrapper

Vấn đề: Khi sử dụng một nền tảng video conference duy nhất thì có rủi ro nền tảng đó có vấn đề, ảnh hưởng trải nghiệm của người dùng Giải pháp: Xây dựng module cho phép người dùng thay đổi nền tảng video (vd: Zoom, Google Meet, …) Có SDK để nhúng được vào App, Web Có thể record theo từng channel Có callback để bắt từng event realtime Có hỗ trờ audio fallback Độ trễ trong điều kiện mạng ổn định là 300ms, package lost < 3% Băng thông down/up tối thiểu để dùng […]

Cần làm – Ghi hình lại Web RTC

Vấn đề: Giải pháp ghi hình phía server tốn chi phí khi phải chuẩn bị tài nguyên để ghi hình số lượng lớn conference diễn ra đồng thời Giải pháp: Cho 1 người dùng ảo vào conference trước giờ học X phút. Record lại screen trình duyệt của người dùng ảo. Khi kết thúc đẩy video lên server B1: Viết extension record lại screen của trình duyệt khi người dùng truy cập domain trong danh sách cấu hình. Lưu trữ ở local khi […]