Thẻ: performance

Ghi chú – Kiểm tra hiệu năng Postgres

Để kiểm tra hiệu năng của Postgres ta có thể dùng tool có sẵn pgbench như sau Tạo dữ liệu test Kiểm tra hiệu năng với 10 connections Với Ubuntu nếu chỉ cái postgres-client mà chưa có pgbench thì có thể cài thêm như sau